Bát gỗ trộn salad cao cấp hình thuyền lòng rộng GD12081

135.000