Giá đựng bát gỗ hai tầng không nâng hạ cao cấp

165.000