Kệ treo quần áo 2 tầng trang trí GD17645

460.000 345.000