Khay gỗ đựng nước hình chữ nhật viền vuông góc

105.000